Pkcdl-Frdl

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy (PKCDL) jest jednym z 16 ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Fundacja została powołana we wrześniu 1989 roku. Jej statutowym celem jest rozwijanie idei samorządności obywatelskiej, inicjowanie uczestnictwa społeczeństwa w życiu publicznym. Jest pierwszą i największą organizacją pozarządową wspierającą samorządy terytorialne.

  • Firma: Pkcdl-Frdl
  • Rok: 2010-2011
Podziel się: